Advertisement

Thế giới mang thai hộ ngầm: Với giá gần 3 tỷ đồng, khách hàng sẽ có một đứa con khỏe mạnh 'bao thành công, bao giới tính'

Vốn dĩ việc mang thai hộ là không được phép, tuy nhiên với nhu cầu và lợi ích đã vô tình góp phần tạo nên một...

Xem thêm