Advertisement

Chính phủ Victoria 'lo ngại' về báo cáo các y tá làm việc tại nhiều khách sạn kiểm dịch coronavirus

Một Bộ trưởng Chính phủ Victoria cho biết các báo cáo rằng các y tá đã làm việc tại nhiều khách sạn cách ly...

Tây Úc xem xét lại quy trình kiểm dịch khách sạn

Các nhà chức trách đang khẩn trương kiểm tra luồng không khí trong mọi khách sạn cách ly ở Tây Úc sau trường hợp...

Một gia đình bốn người có thể là trung tâm của đợt bùng phát kiểm dịch khách sạn ngày càng tăng ở Victoria

Các nhà chức trách đang nghiên cứu giả thuyết rằng một gia đình ba người là nguồn gốc của sự bùng phát ngày...

Nam Úc xem xét thắt chặt kiểm dịch khách sạn thông qua việc yêu cầu xét nghiệm bổ sung

Nam Úc sẽ xem xét bổ sung thêm một cuộc kiểm tra COVID-19 cho những người Úc trở về từ nước ngoài để tăng...

Quy tắc mới trong kiểm dịch khách sạn tại Victoria

Victoria sẽ xem xét luồng không khí trong các khách sạn cách ly và thay đổi chính sách khẩu trang cho nhân viên khi...

Thông tin chi tiết về nhân viên bảo vệ kiểm dịch khách sạn bị nhiễm coronavirus của Perth

Người đàn ông Maylands đã xét nghiệm dương tính với chủng COVID-19 độc lực cao của Anh vào cuối tuần và...

Xem thêm