Advertisement

Gần đây, 6 tỉnh miền Trung đã lần lượt lên tiếng về hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên khi cứu trợ bà con gặp khó khăn do mưa lũ tại địa phương. Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin.

Hiện nay, Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các ngân hàng để tiến hành rà soát, xác định tài khoản đã huy động tiền từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp, quá trình giải ngân.

Để tìm hiều kỹ hơn về sự việc trên, chúng tôi đã có buổi trao đổi với Luật sư Trương Quốc Hòe – Trưởng Văn phòng luật sư Interla. (Đoàn Luật sư Hà Nội).

Không phải ai cũng có quyền kêu gọi từ thiện

Thứ nhất, cần xác định rõ quan hệ pháp luật và quy định điều chỉnh quan hệ trong sự việc này.

Theo Điều 5 Nghị định 64/2008/NĐ-CP quy định không phải ai cũng được quyền kêu gọi quyên góp từ thiện mà chỉ bao gồm các tổ chức, đơn vị sau đây được tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ:

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương.

Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Các tổ chức, đơn vị ở Trung ương được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép; các tổ chức, đơn vị ở địa phương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện cho phép.

Ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ.

Đối với các cơ quan, tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ của tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình đóng góp để cứu trợ đồng bào, các địa phương bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 64/2008/NĐ-CP

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 3 Bộ luật dân sự 2015 không chỉ các tổ chức, đơn vị được quy định tại Điều 5 Nghị định 64/2008/NĐ-CP mới được tiếp nhận và phân phối tiền hàng cứu trợ, mà cá nhân cũng có thể thực hiện việc này, cụ thể như sau:

"Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng"

Về giao kết hợp đồng ủy quyền Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau: "Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định."

Như vậy, theo Bộ luật Dân sự 2015 pháp luật cho phép cá nhân, tổ chức có thể ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện công việc nhất định nếu pháp luật không cấm. Đối với hoạt động quyên góp từ thiện, đây là hoạt động không trái với điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, nên cá nhân có thể tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ dựa trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận giữa các bên.

Bản chất việc làm của Thủy Tiên là gì?

Hiện nay, Nghị định 64/2008/NĐ-CP và Bộ luật Dân sự năm 2015 chưa có sự thống nhất với nhau về đối tượng được quyền kêu gọi quyên góp từ thiện. Theo khoản 2, Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định "Trong thường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn". Do đó, vì Bộ luật có giá trị pháp lý cao hơn Nghị định nên trong trường hợp này áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Theo đó, Bản chất của việc nhân dân quyên góp tiền bạc, tài sản để giúp bà con vùng lũ, đó chính là việc: Tặng cho tài sản (Tiền, hiện vật như nhu yếu phẩm. Trong giao dịch tặng cho tài sản này, có sự xuất hiện của 03 loại chủ thể:

1. Những người quyên góp tiền bạc, vật chất khác - được gọi là bên tặng cho tài sản.

2. Bà con nhận cứu trợ tiền bạc, nhu yếu phẩm - được gọi là bên nhận tặng cho tài sản.

3. Nhóm những người kêu gọi và trực tiếp đi tới vùng lũ như ca sĩ Thủy Tiên hay những người khác - được gọi là bên trung gian nhận vận chuyển và giao tài sản.

Như vậy, trong vụ việc này, quan hệ pháp luật được hình thành giữa các bên là quan hệ pháp luật Dân sự - và giao dịch dân sự giữa các bên là giao dịch tặng cho tài sản. Do đó, quan hệ pháp luật này sẽ do luật Dân sự điều chỉnh.

Việc ca sĩ Thủy Tiên đứng ra nhận tiền của các mạnh thường quân là một hình thức nhận ủy quyền để trao tặng lại số tiền đã được ủy quyền (hoặc được quy đổi thành lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm,… có giá trị tương đương) và Tài khoản mà ca sĩ Thủy Tiên sử dụng để kêu gọi quyên góp cũng như các giao dịch của các nhà hảo tâm đã được coi là bằng chứng cho căn cứ ca sĩ Thủy Tiên đã nhận ủy quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ của mình.

Người nhận ủy quyền của người có tài sản, có trách nhiệm chuyển giao tài sản của bên cho sang cho bên nhận tài sản theo thỏa thuận, cam kết trước đó. Theo Điều 565 Bộ luật dân sự 2015 về Nghĩa vụ của bên được ủy quyền thì phải Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.

Do đó, người nhận ủy quyền là ca sĩ Thủy Tiên cần kê khai minh bạch và rõ ràng họ tên, địa chỉ, hoàn cảnh, số tiền đã trao đối với tất cả những người được nhận tài sản, Ca sỹ Thủy Tiên sẽ phải tự chịu trách nhiệm với các khoản giao - nhận, và công khai tài chính nếu những người ủy thác có yêu cầu.

Việc làm của Thủy Tiên mang tính cấp bách nhưng lại không hợp lệ

Thứ hai, đối với văn bản xác nhận của UBND các tỉnh miền Trung về việc ca sĩ Thủy Tiên đã trao tặng bao nhiêu tiền cho các hộ dân tại khu vực này.

Việc đại diện theo ủy quyền thực hiện hoạt động trao tặng tiền từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên vào thời điểm người dân đang gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ là hoạt động mang tính cấp bách, tuy nhiên lại không hợp lệ. Bởi việc trao tặng tiền của ca sĩ Thủy Tiên thực hiện dưới hình thức là trao tiền trực tiếp cho người dân, không có bất kỳ văn bản nào được ký kết giữa người nhận và người trao, đồng thời, tại một số địa phương nữ ca sĩ còn không liên hệ với chính quyền địa phương mà tự tổ chức trao tặng.

Hoạt động trao tặng tiền từ thiện mà không có xác thực của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền theo Điều 5 Nghị định 23/2015/Đ-CP và Điều 24 Thông tư 01/2020/TT-BTP là: Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; UBND xã, phường, thị trấn; Công chứng viên; sẽ không đảm bảo được sự minh bạch đối với hoạt động này.

Hơn nữa, nữ ca sĩ cũng bỏ tiền cá nhân ra để ủng hộ người dân trong quá trình đại diện theo ủy quyền thực hiện trao tặng tiền, điều này cho thấy nữ ca sĩ đã không rạch ròi, phân minh việc cá nhân với việc được ủy quyền. Dễ gây lẫn lộn giữa các khoản tiền và điều này cũng không có bất kì một người nào xác nhận được thực tế các khoản tiền được chi.

Văn bản xác nhận của địa phương không đủ để chứng minh sự minh bạch

Về việc một số tỉnh miền Trung có giấy xác nhận số tiền mà ca sĩ Thủy Tiên đã ủng hộ, xác nhận này chỉ là hình thức và không chứng minh được thực tế nữ cã sĩ đã bỏ ra số tiền là bao nhiêu để trao tặng cho người dân tại địa phương đó, bởi theo như những phân tích mà chúng ta vừa đi qua, nhận thấy việc trao tặng từ thiện của nữ ca sĩ không hề có danh sách cụ thể về số lượng các hộ dân, họ tên, số CCCD/CMND, địa chỉ, hoàn cảnh thực tế có gặp khó khăn hay không, số tiền thực được nhận, thậm chí là văn bản hay tài liệu chứng cứ có tính pháp lý để chứng minh.

Hơn nữa, việc trao tặng này phải được thực hiện dưới sự có mặt của Chủ tịch UBND, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền hoặc thực hiện dưới sự chứng kiến của những người làm văn bản xác nhận thì mới có cơ sở để căn cứ. Cho thấy được, những văn bản xác nhận từ phía một số tỉnh miền Trung là chưa đủ để chứng minh sự minh bạch, rõ ràng của ca sĩ Thủy Tiên trong việc thực hiện hoạt động trao tặng tiền từ thiện.

Cuối cùng, ta thấy được có rất nhiều giải pháp để cứu trợ cho đồng bào vùng lũ, làm thế nào thì do sự tự giác và cả sự tổ chức của các bên nhưng tuyệt đối phải tuân thủ pháp luật, không được lợi dụng những hoạt động với mục đích cao cả và nhân văn để thực hiện việc tư lợi cá nhân, mục đích khác.

Video có thể bạn quan tâm

Advertisement
Thu Phương
Link nguồn: https://afamily.vn/cong-an-xac-minh-viec-tu-thien-cua-thuy-tien-xac-nhan-cua-dia-phuong-co-du-de-chung-minh-su-minh-bach-20211011085848367.chn?fbclid=IwAR0Vo37Tyf_iMiSLeQrD1mJdYLJ-uuWBgT0Q2d5U3nOAhbvgYoQ7BEAMijI
SHARE:

Tin liên quan

NÓNG: Phía Thuỷ Tiên chính thức lên tiếng giữa lúc rầm rộ loạt thông tin bị tố cáo và mời lên Công an làm việc

Giữa lúc những thông tin liên quan đến vụ kiện tụng đang gây xôn xao, đại diện phía Thuỷ Tiên đã có phản hồi...

Phía Thuỷ Tiên làm rõ lý do không thống kê được chính xác số tiền từ thiện ở Quảng Trị?

Phía Thuỷ Tiên đã cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến ồn ào chuyến từ thiện của nữ ca sĩ ở tỉnh...

Giá quảng cáo của Thủy Tiên tăng gấp đôi, tương tác mạng xã hội gấp 50 lần sau chuyến từ thiện miền Trung?

Thời điểm Thủy Tiên vừa đi từ thiện miền Trung về, nữ ca sĩ là gương mặt cực kỳ "đắt show" quảng cáo nhờ...

Thuỷ Tiên làm rõ thông tin huỷ hợp đồng xây biệt thự 1.000m2 ở Quận 7 sau ồn ào từ thiện

Trước những thông tin được phát tán trên MXH, phía Thuỷ Tiên đã lên tiếng làm rõ.

Chỉ trong gần 3 tiếng, Thuỷ Tiên rút 30 tỷ đồng tiền mặt ở TP.HCM và Huế: Netizen tranh cãi nảy lửa 3 điều?

Trên mạng xã hội, netizen đang đặt ra nhiều nghi vấn liên quan đến việc Thuỷ Tiên rút tiền mặt cứu trợ miền...

Tin mới

Nước Úc

Melbourne ăn mừng xuyên đêm khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ

Đã có những màn ăn mừng cuồng nhiệt bao gồm cổ vũ từ ban công và đổ xô đến quán rượu lúc 11:59 tối thứ Năm...

Nước Úc

New South Wales chào đón những người dân Melbourne được tiêm chủng đầy đủ từ ngày 1 tháng 11

Ngày cuối cùng đã được ấn định khi những người dân Melbourne được tiêm phòng đầy đủ có thể di chuyển...

Đời sống

Người sinh vào tháng nào sẽ có cuộc sống tốt đẹp? Dù nghèo khó đến đâu, sau cùng cũng trở nên giàu có, đủ đầy

Dù có xuất phát khó khăn hơn những người khác, người có tháng sinh này nhận được nhiều phúc khí và sẽ trở...

Nước Úc

Số ca nhiễm mới tại NSW tiếp tục giảm

NSW đã ghi nhận sự sụt giảm nhẹ về số ca nhiễm COVID-19 mới vào thứ Sáu, chưa đầy một ngày sau khi tiểu bang...

Nước Úc

Chuyên gia Australia: Con đường thoát ra khỏi đại dịch vẫn còn dài

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, nhận định về con đường thoát ra khỏi đại dịch COVID-19, hầu hết các chuyên gia...

Việt Nam

Đám tang đẫm nước mắt của bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: Bà nội ôm di ảnh cháu khóc ngất, bố mắt đỏ hoe sau bao ngày ngóng đợi con về

11h trưa ngày 21/10, bé H. đã được đưa đi an táng tại khu vực gần nhà thuộc ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu...

Thế Giới

Trung Quốc: Xét nghiệm Covid-19 qua hơi thở cho kết quả sau 10 phút

Nghiên cứu mới nhất của một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc có thể giúp người xét nghiệm Covid-19 thoát khỏi...

Nước Úc

Tiến trình gỡ bỏ các hạn chế đi lại giữa Tây Úc và Queensland bị tạm dừng

Việc nới lỏng các giới hạn đi lại giữa Queensland và Tây Úc từ thứ Sáu sẽ bị "tạm dừng" sau khi phát hiện ra...